Reklama
 
Blog | Jakub Achrer

Lež Obrovská jako biologický druh. Trocha taxonomie s nadsázkou.

Bolševicko-fašistický newspeak, Lež Obrovská, ruská propaganda a jak jim rozumět za pomoci vědecké fikce. Základní průvodce bizarním světem, kde vládne polární noc intelektu.

Úvod do taxonomie Lži Obrovské.

Nedá se před ní uniknout. Šíří se skrytě jako dřevokazná houba. A je taky tak slizká. Dá se zkoumat jedině s vědeckým odstupem a s ochranými pomůckami, a to z důvodu duševní hygieny. Prostupuje svět informací a vyplavuje do něj jedovaté látky nenávisti. Hovořím o novém biologickém druhu informačního světa, který byl nedávno objeven. Zaměstnává už i politické špičky Evropské unie, kteří si ním nevědí tak úplně rady.

Foto zdroj: fandumb.wordpress.com

Říkejme mu třeba Lež Obrovská. Lež proto, že patří do čeledi nepravd a vykazuje všechny biologické známky rodu, kterému říkáme lež. Druh obrovská lze zvolit proto, že se jedná o lež takových rozměrů, že si s ní normální člověk vůbec neví rady. Na první pohled není vůbec zakořeněná v realitě, zdá se popírat známé přísloví „na každém šprochu, pravdy trochu“, je nebetyčně nestydatá, nehorázná a nelze uchopit rozumem. Její biologický původ se totiž s prostředím rozumu zcela míjí. Lež Obrovská se totiž vyvinula v prostředí nepravd, které jsou chápány téměř výhradně emocemi a pudy. Je agresivní a masožravá. Za potravu ji slouží objektivní informace a lidský mozek.

Reklama

Svou oběť napadá jedem, který ochromuje nervovou soustavu a šedou kůru mozkovou mění v narudlý či nahnědlý rosol. Tento jed se nazývá bolševicko-fašistický newspeak a je směsící různých látek. Způsobuje iluzi jednoduchého světa, kde normální lidé jsou ti zlí.  Pojďme si provést základní analýzu toxické směsi.

Jedovatý koktejl

Bolševicko-fašistický nespeak obsahuje dva druhy jedů. Tím prvním jsou tzv. jedy smrduté, tím druhým jsou tzv. jedy zrcadlové. Jedy smrduté obvykle cílí na tu část mozku, která je náchylná k pocitům nadřazenosti, strachu a nenávisti. Do oběti jsou obvykle aplikovány chapadlem, které se správně biologicky nazývá ad-hominem. Nejznámější českou obětí tohoto jedu je současný prezident Miloš Zeman, který stal vlastně průkopníkem na poli moderní toxikologie, když experiemtálně ověřil, že smrduté jedy jsou rozpustné v lihu.

Druhá skupina jedů je aplikována evolučně vyspělejším chapadlem ad-absurdum. Tyto jedy zrcadlové napadají část mozku, která je náchylná k pocitům příslušnosti k tlupě a pocitům výjimečného intelektu. Přes ni pak napadá nervová centra, v nichž sídlí informace a rozlišovací schopnost. Nejznámější českou obětí je bývalý prezident Václav Klaus.

Jedy smrduté

Vůči této skupině zákeřných jedů jsou náchylné zejména exempláře s pocity výjimečnosti a s nimi komplementárně spojenými nenaplněnými očekáváními, pro která propadají depresi způsobené nechtěnou sebereflexí. Jedy z této skupiny na ně působí jako droga, která tuto frustraci obrací směrem ven a přináší tak vytoužené sladké zapomnění. Uveďme si pár příkladů.

Havloid. Nedávno objevený. Jeho cílem je stimulovat část mozku, kde sídlí nenávist. Obvykle toto slovo označuje normálního, demokraticky smýšlejícího člověka, který se ztotožňuje s civilizačními hodnotami Evropy, ve které žije.

Sluníčkář. Tento jed stimuluje část mozku, která je zodpovědná za pocit nadřazenosti a významnosti. Obvykle toto slovo označuje normálního, demokraticky smýšlejícího člověka s tvůrčím a pozitivním přístupem k vlastnímu životu i svému okolí.

Pravdoláskař. Tento jed se již vyskytuje poměrně zřídka, neboť svou etymologickou podstatou průhledně a poněkud smutně poukazuje na to, že tím, kdo se vymezuje, je lež a nenávist. V bolševicko-fašistickém newspeaku znamená toto slovo člověka vybaveného normálními sociálními kompetencemi jako je pravdomluvnost a laskavost.

Lumpenkavárna. Podobný jed jako výše uvedené, patří do podskupiny tzv. konspiračních narkotik. Intoxikace tímto jedem způsobuje iluzi jakési konspirace většiny obyvatel Prahy. Obvykle označuje normální, demokraticky smýšlející obyvatele velkoměsta, kteří mají čas a energii zajímat se o dění okolo sebe.

Židozednáři. Silné konspirační narkotikum. Intoxikace způsobuje perzistentní iluzi celosvětového spiknutí, jehož cílem je nastolení Nového světového pořádku. Koho toto slovo označuje ve skutečnosti, nelze říci, neboť experimentálně získaná data nedávají žádný smysl.

Jedy zrcadlové

Jedy zrcadlové jsou rafinované. Oproti obyčejnému bolševicko-fašistickému newspeaku vypadají jako seriózní informace. Jejich chemickým principem je tzv. zrcadlový informační přenos. Lež Obrovská slouží vždy k maskování pravdy o vlastním počínání a úmyslech autora. Postup je takový, že toto vlastní počínání a úmysl se přiřkne někomu jinému. Díky této skupině jedů obsahuje Lež Obrovská přeci jen ono pověstné zrnko pravdy, a sice pravdy o sobě samé.

Typickým příkladem takové zrcadlové lži je tvrzení o tom, že vojska NATO operují na východní Ukrajině. Tento jed aplikuje Lež Obrovská s naprostou samozřejmostí. Zakrývá tím fakt, že na východní Ukrajině operuje ruská armáda. Zrcadlový informační přenos se zde uskutečňuje tím, že vlastní počínání je zde přiřčeno protistraně, na jejíž rozum tato jedovatá lež cílí. Lekce, kterou nám zde Lež Obrovská nabízí, je nesmírně cenná. Díky ní můžeme vždy získat z ruské propagandy zrnka pravdivých informací o tom, jaké má nebo měla Lež Obrovská záměry, a co se vlastně pokouší zakrýt.

Poněkud znepokojivé jsou však důsledky teorie zrcadlových jedů. Vezmeme-li v potaz, že mnohé těžce intoxikované osoby po revoluci tvrdily, že listopad 1989 ve skutečnosti tajně zosnovali Američané ve spolupráci s žido-zednářskou klikou a že vše proběhlo za jejich kontroly, nabízí se nejeden zlověstný otazník. Například, jak je možné, že krátce po revoluci udělalo hvězdnou politickou kariéru tolik kádrů z Prognostického ústavu založeného na popud KGB? A jak je možné, že odtamtud pochází naši poslední dva dříve vzpomínaní prezidenti?

Další znepokojivý poznatek přináší zdrcadlový jed o tom, že na Ukrajině nyní vládne fašistický režim. Nedá mnoho práce na základě historických analogií a dostupné literatury pochopit, které režimy potřebují největší propagandu k tomu, aby se udržely v chodu. Režimy, autoritářské, potažmo fašistické. Hle, Lež Obrovská v akci. Píše se tu Orwellův román v nových kulisách.

Takto se dá Lež Obrovská celkem snadno demaskovat, s úsměvem na tváři číst její skrytý obsah a žasnout, jak hluboká je králičí nora její zvrácenosti.

Foto zdroj: American Horror Story

K čemu to celé je

Aplikace taxonomie Lži Obrovské může být docela užitečná. Díky vědeckému přístupu s humorem se Lež Obrovská může jevit jen jako pozoruhodný exot ze světa diktátorů Asijské stepi, kterým ve skutečnosti je. Můžeme se také o ní mnoho naučit. Kdykoliv uvidíme v akci chapadlo ad-hominem, jak kolem sebe šíří jed smrdutý, okamžitě vycítíme, že Lež Obrovská je nablízku. Když vytáhne chapadlo ad-absurdum a objeví se zrcadlový jed, dokážeme navíc odhadnout, co má vlastně za lubem a co se právě teď děje nebo se brzy stane na východ od nás.

Lež Obrovská se tím pádem stává jakýmsi výstavním kouskem naloženým v láku uprostřed velikého barevného stanu, nad nímž bliká veselý nápis Freak Show. A ačkoliv byla stvořena ke zpochybnění západní civilizace a její demokracie, svobody a dalších hodnot, na kterých stojí, můžeme se jí i docela obyčejně smát. Smích totiž léčí. A v případě Lži Obrovské to platí dvojnásob. Jen je třeba se vždy vybavit ochrannými pomůckami a vlídným úsměvem. Laskavost je ctností, proto nepodléhejme nenávisti. Svět je totiž mnohem složitější než všechny šablony a zároveň mnohem prozaičtější než všechny konspirační teorie.

A na závěr jedno ještě moc povedené video.

 

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama